Ylä-Kainuun matkailun kehittäminen, yritysryhmähanke - projektipäällikköpalvelut

Kysymys 1: Luodaanko ko. hankkeessa mainittu markkinointi/myyntijärjestelmä teknisenä ratkaisuna? Vai konseptitasolla (jatkohankkeistusta varten)?

Vastaus 1: Yhteinen myynti- ja varausjärjestelmä on tavoitteena luoda konseptitasolla. Investointihanke tulee ajankohtaiseksi myöhemmin, omana prosessinaan.

Kysymys 2: Onko hankittavaan asiantuntijapalveluun liittyvä projektisuunnitelma tai laadittu rahoituspäätöksen mukainen toimenpidesuunnitelma saatavissa?

Vastaus 2: Koska kyseessä on yritysryhmähanke ja hankesuunnitelmaan on eritelty yrityskohtaisia kehittämistietoja, Kainuun Etu Oy pidättää oikeuden tarjouspyyntivaiheessa olla julkistamatta yksityiskohtaista projektisuunnitelmaa tai toimenpidesuunnitelmaa.

Kysymys 3: Mikä on hankkeen rahoituspäätöksen mukainen kokonaisbudjetti?

Vastaus 3: hankkeen kokonaisbudjetti on 70.364€ alv 0%.

{b]Kysymys 4: Minkä alan yrityksiä on mukana hankkeessa? Onko nämä yritykset jo sitoutettu mukaan?

Vastaus 4: Hankkeessa on mukana kahdeksan (8) matkailutoimialan yritystä, kaksi Hyrynsalmen, neljä Puolangan ja kaksi Sotkamon kuntien alueelta (toiminta Hyrynsalmella). Yritykset edustavat majoitus- ja ravitsemuspalveluyrityksiä, safariyrityksiä, kiinteistöhuoltoyrityksiä sekä yleisemmin matkailun ohjelmapalveluyrityksiä. Yritykset vastaavat osaltaan hankkeen omarahoituksesta ja ovat sitoutuneita hankesuunnitelman ja päätöksen mukaisiin kehittämistoimiin (yritysryhmähanke).

Kysymys 5: Mitkä/minkätyyppiset yritykset ovat mukana ja miten ne jakautuvat Puolangan ja Hyrynsalmen kesken?

Vastaus 5: Hankkeessa on mukana kahdeksan (8) matkailutoimialan yritystä, kaksi Hyrynsalmen, neljä Puolangan ja kaksi Sotkamon (toiminta Hyrynsalmella) kuntien alueelta. Yritykset edustavat majoitus- ja ravitsemuspalveluyrityksiä, safariyrityksiä, kiinteistöhuoltoyrityksiä sekä yleisemmin matkailun ohjelmapalveluyrityksiä. Yritykset vastaavat osaltaan hankkeen omarahoituksesta ja ovat sitoutuneita hankesuunnitelman ja päätöksen mukaisiin kehittämistoimiin (yritysryhmähanke).

Kysymys 6: Yritysryhmän kokoontumistiheys; onko viikottainen vai esim. 2-3 kertaa/kk?

Vastaus 6: Kokoontumistiheyttä on vaikeaa määritellä etukäteen, vaan se määräytyy tarpeen mukaan. Arviomme on, että yhteydenpitotarve on päivittäistä, mutta mainittu tapaamistarve yritysryhmänä määräytyy yritysryhmän ja yritysten tarpeiden mukaan. Tarjouspyynnössä on mainittu tähän liittyen seuraavaa:

Tehtäväkuvaus yleisellä tasolla:

  • Hankkeen rahoituspäätöksen mukaisen toimenpideohjelman koordinointi, päivittäinen kiinteä yhteyksien ylläpito yritysten suuntaan sekä yritysten aktivointi toimenpideohjelman toteutukseen yhteistoiminnassa

  • Kysymys 7: Mitä järjestelmiä tarkoitetaan ja millä tasolla selvitys on tehtävä: haastetellen yrittäjiä vai tarvitaanko teknistä asiantuntijuutta? Kuinka suuri osuus tälle on mahdollisesti kaavailtu?
  • "selvitetään yrityksissä olevat järjestelmien ominaisuudet, vaatimukset, yritysten vaatimukset ja sopivuus toimintaan. Selvitetään kehittämiskohdetarve järjestelmittäin /yritys. Tehdään kustannusvertailut, suunnitellaan ja sovitaan uuden hankkeen aloittaminen järjestelmän hankintaan liittyen."
  • Vastaus 7: Kartoitustyö edellyttää myös teknistä osaamista, koska tavoitteena on saada selkeä kuva kunkin yrityksen jo mahdollisesti olemassa olevista sähköisistä ratkaisuista ja valmiuksista. Näiden tietojen pohjalta yritysryhmälle määritellään yhteinen myynti- ja varausjärjestelmä. Hankkeen toimenpideohjelmaan ei sisälly ao. yhteisen myynti- ja varausjärjestelmän hankintaa, vaan se toteutetaan erillisenä investointihankkeena myöhemmin.

    Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016