SKILLS+

Tukemassa pk-yritysten ICT-kykyä kannustaakseen yrityksiä kasvuun ja innovaatioon

Hankkeen tausta

Ympäri Eurooppaa kaupunkialueiden ja maaseutujen välillä on huomattavia eroja digitalisaatiossa, koska etäisten alueiden varustaminen laajakaistapalveluilla on haasteellista. Tämä on johtanut pienten maaseutuyritysten digitaalisten toimintojen merkittävään ruuhkautumiseen, joka on vaarantanut pk-yritysten kilpailukykyn sekä elintärkeät työpaikat alueilla, joihin väestörakennemuutos usein vaikuttaa. Nykyiset ohjelmat, jotka käsittelevät pienten yritysten ICT-toimintojen edistämistä, eivät usein pysty ylittämään kaupunkialueiden ja maaseutujen välille syntynyttä digitaalista kuilua, koska ohjelmat ovat suunniteltu alueellisella tai kansallisella tasolla, mikä ei vastaa maaseutualueiden pk-yritysten erityisiä tarpeita.


Hankkeen merkitys Kainuulle


SKILLS+ -hanke on tärkeä Kainuulle kahdesta syystä:

 • Suomi on digitaalisaation yksi kehittyneimmistä EU-jäsenmaista. SKILLS+ -hankkeessa annamme panoksemme hyviin toimintatapoihin, jotka ovat jo testattu Kainuussa sekä Suomessa, ja siinä mielessä olemme myös levittämässä niitä linjauksia, hankkeita, teknologioita ja liiketoimintamalleja, jotka ovat näiden hyvien toimintatapojen takana.
 • Tuomme hyviä toimintatapoja, jotka auttavat alueellista kasvua esimerkiksi yhdistämällä klustereita yhteistoimintaan ja antamalla pääsyn suurempiin markkinoihin. Nämä hyvät toimintatavat tukevat nykyisiä aluekehitysohjelmia, jotka ovat meneillään samaan aikaan SKILLS+ -hankkeen kanssa digitalisaation ja ICT:n toimialueilla.


  Hankkeen tavoitteet


  Hankkeen kokonaisvaltainen päämäärä on tehostaa maaseudun pk-yritysten kilpailukykyä edistämällä modernien ICT-työkalujen käyttöönottoa ja niiden integroimista päivittäisiin liiketoimintarutiineihin. Tarkoituksena on optimoida olemassa olevia linjausvälineitä, joko korottamalla maaseutujen erityisten tarpeiden prioriteettia, tai ehdottamalla täydentäviä toimenpiteitä maaseutujen rahoitusosuuden lisäämiseksi, jotta kaupunkien ja maaseutujen digitalisaatioeroista päästäisiin eroon.

  Hanke käsittelee julkisia linjauksia sekä kansallisella tasolla että alueellisilla tasoilla, EU (Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, Euroopan maaseuturahasto) mukaan lukien. Hankkeen tarkoituksena on edistää ICT-taitoja maaseutualueilla.


  Hankkeen partnerit


  Hankkeessa on mukana kaksitoista (12) partneria yhdestätoista (11) Euroopan maasta:

 • Ministry for Regional Development and Transport of Saxony Anhalt (DE) – Lead partner
 • Kainuun Etu Ltd. (FI)
 • Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (LV)
 • Managing Authority of Regional Operational Programme of Western Macedonia Region (EL)
 • Malopolska Regional Development Agency (PL)
 • SørTrøndelag County Authority (NO)
 • Zadar County Rural Development Agency (HR)
 • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) (BG)
 • Castilla y Leon Regional Government Regional Ministry for Culture and Tourism (ES)
 • Pannon Novum West Transdanubian Regional Innovation Nonprofit Ltd. (HU)
 • University of Latvia (LV)
 • Technical University of Ostrava (CZ)


  Lisätietoja

 • Henkilöstön yhteystiedot

  SKILLS+ viralliset nettisivut löytyvät osoitteesta interregeurope.eu/skillsplus

 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Hankkeen tiedot

  Interreg Europe: PGI 00088 SKILLS+


  Toteutusaika:

  1.4.2016 – 31.3.2021


  Budjetti:

  2 462 041€
  EAKR 85%
  Muu rahoitus 15%


  Rahoitus:

  Interreg Europe -ohjelma