Päätoimialat

Liiketoiminnan kasvupalvelu

Kasvua yhteistyön avulla

Liiketoiminnan kasvupalvelun tavoitteena on kannustaa ja auttaa kainuulaisia mikro- ja pk-yrityksiä laajentamaan ja kehittämään toimintaansa sekä hakemaan kasvua niin Kainuussa, Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta samanaikaisesti työelämän laadun kehittämisen kanssa.

n

FDI- ja ICT-palvelut

Kainuun Etu tukee kainuulaista elinkeinoelämää hankkimalla alueelle investointeja.

Foreign Direct Investment- eli FDI-toiminnot liittyvät olennaisesti Kainuun Edun Invest in Kainuu -työhön sekä kahteen Kainuun Edun IT-klusteriin: DIGITICE Finlandiin ja KAVIO Clusteriin.

n

Elämystuotanto

Kainuun Etu Oy:n palvelut edistävät kainuulaisten yritysten valmiuksia tarjota monipuolisia elämyksiä kotimaisille ja kansainvälisille matkailijoille.

Kainuun matkailu saa voimansa alueen luonnon ainutlaatuisista elämyksistä. Tutut vahvuudet, kulttuuri ja liikunta, ovat saaneet rinnalleen peli- ja elokuvateollisuuden uusiksi vetovoimaisuuden kehittäjiksi.

n

Kaivannaisteollisuus

Kaivokset työllistävät ja tarjoavat suuren kirjon liiketoimintamahdollisuuksia kainuulaisille yrityksille.

Kainuun kaivannaisteollisuuden kehittämisen kärjiksi on valittu uudet liiketoimintamahdollisuudet, ekotehokastuotanto sekä verkottuneet kaivannaisalaa tukevat palvelut.

n

Biotalous

Biotalous on tuotteiden ja palveluiden tuotantoa uusiutuvista luonnonvaroista.

Biotalouden kehittäminen tarjoaa maailmanlaajuisesti mahdollisuuden kestävän kehityksen vahvistamiseen ehkäisemällä ekosysteemien köyhtymistä ja luomalla uusia vihreän talouden työpaikkoja.

n

Kansainväliset hankkeet

Kainuun Etu Oy edistää kansainvälistä yhteistyötä.

Kainuun Etu Oy:llä on pitkä historia kansainvälisistä tutkimus- ja kehityshankkeista, jotka ovat toteutettu yhteistyössä EU:ssa sijaitsevien yhteistyökumppanien kanssa. Kansainvälisissä hankkeissa Kainuun Etu Oy auttaa edistämään Kainuun liiketoimintaympäristöä ja innovaatiota.

n