64north - Sijoittajaportfolion mallipohjan luominen

Sijoittajaportfolion mallipohjan luominen ja investointikohteen mallintaminen

Tarjjoukset 19.4.2017 klo 12.00 mennessä.

Kysymys 1: Pyydetäänkö kullekin työpaketille: hinta (€/päivä), työpäivien lukumäärä sekä kokonaishinta kyseiselle työpaketille?

Vastaus 1: Kyllä

Kysymys 2: Pyydetäänkö myös kokonaisuudelle hinta (kaikki työpaketit) myös erikseen vaikka investointikohteiden määrä ei ole tiedossa?

Vastaus 2: Kokonaisuuden hinta (työpakettien yhteenlaskettu hinta) pyydetään esittämään hinnoittelussa, mutta koska mallinnettavien investointikohteiden määrää ei tiedetä työpaketissa neljä (TP4), tämän työpaketin hinnoittelu voidaan jättää kokonaishinnan ulkopuolelle, mutta kuitenkin niin, että tarjouksessa arvioidaan työpaketin neljä hinta per mallinnettava kohde.

Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016