Kasvua Kainuuseen - Kasvu ja kansainvälistyminen, omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Kasvu ja kansainvälistyminen

Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuuden 'Kasvu ja kansainvälistyminen' -osassa toimenpiteet tähtäävät kainuulaisten yritysten kasvuedellytysten parantamiseen ja kasvun esteiden poistamiseen sekä yritysten kansainvälistymiseen. Ensimmäisen toimintavuoden (2015) aikana ja lukuisten yritystapaamisten perusteella keskeisiksi kasvun teemoiksi ovat nousseet liiketoimintatiimin rakentaminen yrityksiin, kasvun edellyttämä rahoitus sekä yritysten näkyvyyden parantaminen hanketoimenpitein. Lisäksi yrityksiä on aktivoitu hallitustyön kehittämiseen ja osaamisen laajentamiseen vaikkapa yrityskummien kautta. Toimenpiteet ovat noudattaneet yrityskohtaisia tarpeita ja tilanteita. Sama malli on niin kasvun kuin kansainvälistymisenkin osalta. Toimenpiteisiin on ryhdytty aina henkilö- ja yrityskohtaisissa tapaamissa rakennettujen toimenpidekartoitusten perusteella. Näin nämä konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat mahdollisimman tarkoin hankeyrityksien kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Sekä kasvun että kansainvälistymisen osissa tarpeet ja tilanteet ovat vaihdelleet laajasti yrityskohtaisesti. Yritykset ovat eri-ikäisiä ja -kokoisia, hankkeen asiakasyrityksillä ei ole toimialarajausta, tuotteet ja palvelut ovat pääasiassa erilaisia ja kansainvälistymisen ilmansuunnat vaihtelevat tapauksittain. Hankesuunnitelma on laadittu joustavaksi, joten hyvin erityyppisiin tarpeisiin on voitu tarttua konkreettisin toimenpitein.

Hanke on kilpailuttanut eri osa-alueiden tueksi asiantuntijayrityksiä hankesuunnitelmassa mainittuihin teemoihin. Tällä hetkellä palveluntuottajia on mukana jo yli 40 yritystä, jotka tuovat laajan osaamisen hankeyritysten käyttöön.

Hankkeeseen mukaan liittyneissä yrityksissä on vahvaa osaamista mutta varsinkin mikroyrityksissä kaikkiin osa-alueisiin ei ole riittävästi aikaa, resursseja tai osaamista. Hankkeessa on pyritty vahvistamaan näitä liiketoimintatiimin vajauksia hakemalla sopivat asiantuntijat yrityksen tueksi esimerkiksi tuotteistuksen, johdon ja johtoryhmätyöskentelyn sparrauksiin, liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelman laatimiseen, yritystalouden kehittämiseen, hinnoittelun tarkentamiseen tai vaikkapa yrityskummiyhteistyön kautta. On parannettu myös hallitustyöskentelyä tukemalla HHJ-koulutuksiin osallistumisessa.

Kansainvälistymisen osalta on järjestetty erilaisia tapahtumia, koulutuksia ja tuettu yritysten vientimatkoja. Kansainvälistyvien yritysten sopimusasioissa on tarjottu konkreettista apua, joka on ollut erittäin tärkeää. Yritykset ovat saaneet sopimuksia mm. Hong Kongiin, Englantiin, Saksaan, Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikan maihin ja saaneet hyvin yrityskontakteja muilla kansainvälisillä markkinoilla.

Vuoden 2015 aikana pelkästään kasvun ja kansainvälistymisen teemoissa tavattiin 166 yritystä. Konkreettisiin hankekokonaisuuden toimintoihin samana aikana lähti yli 100 yritystä. Hankkeelle asetetut tavoitteet ylitettiin yritysmäärän suhteen. Jatkossa jo käynnistettyjä toimenpiteitä kehitetään edelleen ja samalla tuetaan havaittuja esille tulevia uusia kehitystarpeita.

Hankekokonaisuus tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien keskeisten kainuulaisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yhteistyön on tiivistä ja konkreettista myös Kainuun Edun muiden hankkeiden kanssa.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdosasiat ovat valtakunnallisesti tunnistettu hyvin haasteelliseksi tilanteeksi. Kainuun tasolla puhutaan jopa 800-900 yrityksestä, jotka lähimmän viiden vuoden aikana miettivät toimintansa jatko. Tämä koskee vastaavasti noin 3000 työpaikkaa Kainuussa.

Omistajanvaihdosasiat ovat merkittävässä roolissa Kasvua Kainuuseen –hankkeessa. Yksi tärkeä tavoite on aktivoida yrityksiä valmistautumaan tulevaan omistajanvaihdokseen ajoissa sekä toimia yhteistyökumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tavoitteen saavuttamiseksi. Hankkeen asiantuntijapalveluiden avulla voidaan saattaa yritykset parempaan myyntikuntoon, laatia myyntimateriaaleja sekä suunnitella koko omistajanvaihdosprosessi huomioiden mm. verotukselliset ja juridiset asiat.

Hankeasiakkaiksi on vuoden 2015 aikana sitoutunut 35 yritystä/henkilöä, joissa on myös käytetty ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Näiden lisäksi on tavattu omistajuudenvaihdokseen liittyen useita kymmeniä muita yrityksiä, joissa omistajuudenvaihdos on mietinnässä. Hankkeen näkökulmasta on samaan aikaan loppuunsaatettu 30 vaihdosprosessia tai sen yritystä. Hankkeen tavoitteet ovat siltäkin osin ylittyneet selvästi.

Pääosin yritykset ovat pieniä (1-3 henkeä) mikroyrityksiä, mutta joukossa on myös suurempia 30-40 henkeä työllistäviä yrityksiä. Toimialat ovat hyvin laajasti edustettuna, mutta kauppa, matkailu, rakentaminen ja palvelut ovat runsaimmin esillä.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin:

www.kasvuakainuuseen.fi

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Hankkeen tiedot

Kasvua Kainuuseen - Kasvu ja kansainvälistyminen, omistajan- ja sukupolvenvaihdokset


Toteutusaika:

01.12.2014 - 30.11.2017


Budjetti:

1 835 496€


Rahoitus:

Kainuun liitto (EAKR): 1 284 847€
Yksityinen rahoitus: 22% / 403 809€
Kainuun Etu Oy 8% / 146 839€


Henkilöstö
Henkilöstö
Heikki Rusanen

Projektipäällikkö

+358 44 551 2920
heikki.rusanen@kainuunetu.fi
Kari Ylönen

Projektipäällikkö

+ 358 40 050 0216
kari.ylonen@kainuunetu.fi
Katri Roininen

Hankeassitentti

+358 44 551 4640
katri.roininen@kainuunetu.fi
Matti Luukkonen

Hankejohtaja

+358 44 551 4561
matti.luukkonen@kainuunetu.fi
Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016