Kansainväliset hankkeet

Toimialan hankkeet

Toimialan henkilöstö

Toimialaesittely

Kainuun Etu Oy panostaa Kainuun kehittämiseen Euroopan alueiden välisen yhteistyön avulla.

Kansainvälisten hankkeiden kautta haluamme:

 • parantaa Kainuun menestystä tarjoamalla konkreettisia ratkaisuja.
  - verkostomaiseen kehittämiseen
  - Kainuun ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen, ja
  - Innovaatiokyvyn ja huippuosaamisen vahvistamiseen.

 • vauhdittaa maakunnan kehitystä hankkeista saadun osaamisen sekä hyvien käytäntöjen vaihdon avulla.

 • osallistua Kainuun, kainuulaisten yritysten ja Kainuun Edun kannalta oleellisten eurooppalaisten verkostojen toimintaan.

 • kehittää palveluita, joita Kainuun Etu Oy tarjoaa yrityksille.

  Kainuun Edulla on paljon kokemusta kansainvälisistä hankkeista, jo vuodesta 2001. Olemme jatkuvasti mukana uusien hankkeiden kehitystyössä, ja etsimme hankkeita, jotka tukevat neljää yllä mainittua tavoitettamme.

  Meneillään olevista hankkeista sekä aktiivisista verkostoista löytyy tarkemmin tietoa alla olevista linkeistä.


  Kansainväliset verkostot

  EAST & NORTH FINLAND OFFICE, http://www.eastnorth.fi
  Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja. EU-toimisto parantaa maakuntaliittojen kanssa yhteistyössä tehtävän edunvalvonnan kautta Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä.

  ERRIN, http://www.errin.eu/
  ERRIN (European Regions Research and Innovation Network) on yli 120 tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta kiinnostuneen alueen ja niiden Brysselin aluetoimistojen muodostama aktiivinen yhteistyöverkosto. ERRIN- yhteistyöverkosto edistää tiedonvaihtoa, yhteisiä toimia ja jäsentensä hankekumppanuuksia vahvistaakseen tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia alueilla. Näiden avulla ERRIN edistää Eurooppa 2020 -strategian, Innovaatio Unioni -aloitteen sekä älykkään erikoistumisen strategioiden täytäntöönpanoa.

  EURADA (THE EUROPEAN ASSOCIATION OF DEVELOPMENT AGENCIES), http://www.eurada.org
  EURADAn jäseninä on noin 70 alueellista kehitysyhtiötä ympäri Euroopan Unionin. EURADA on voittoa tavoittelematon järjestö, joka toimii edistääkseen alueellista taloudellista kehitystä Euroopan komission yksiköiden kanssa käytävän vuoropuhelun avulla sekä vaihtamalla hyviä käytäntöjä ja edistämällä monikansallista yhteistyötä jäsenten ja alueellisten kehitysvirastojen kesken. EURADAlla in myös vahvat kansainväliset suhteet, niin Yhdysvaltojen Economic Development Council (IEDC) kuin Kiinan, Japanin, Australian ja Uuden Seelannin taloutta kehittävien verkostojen kanssa. EURADAn kautta sen jäsenet saavat hyvin edistettyä omia paikallisia tavoitteitaan.

  Science Link Network, http://www.science-link.eu
  Science Link Network (SLN) perustettiin Science Link -projektin aikana (INTERREG Baltic Sea Region -hanke). Science Link Network:n tavoitteena on:
 • että pk-yritykset ja teollisuus käyttävät olemassa olevaa tutkimusinfrastruktuuria nykyistä enemmän
 • että pk-yritykset voivat hyödyntää myös suurten tutkimuslaitosten laitteita ja osaamista
 • että pk-yrityksille räätälöidään tutkimuspalveluita tarpeen mukaan, ja
 • että tutkimuslaitokset lisäävät yhteistyötään sekä palvelujen tarjoamisen että tutkimuksen suhteen.