Kaivannaisteollisuus

Toimialan hankkeet

Toimialan henkilöstö

Toimialaesittely

Kaivannaisteollisuus

Luonnonvarojen saatavuus ja tuotanto ovat keskeisiä varallisuus- ja menestystekijöitä muuttuvassa maailmassa. Mineraaliala käsittää kaivosteollisuuden, joka tuottaa malmi- ja teollisuusmineraaleja sekä kiviaineksia ja luonnonkiviä jalostavan muun kaivannaisteollisuuden. Mineraalialaan kuuluvat myös yritykset, jotka tuottavat toiminnassa tarvittavia koneita, laitteita, teknologiaa ja palveluja.

Kainuun Edun hankesalkussa kaivostoimiala keskittyy alueen geologisten rikkauksien kestävään hyödyntämiseen ja kaivostoimintaa tukevan palveluliiketoiminnan edistämiseen. Luonnonkivien parissa tavoitteena on raaka-aineiden jalostusasteen nostaminen, pitkälle erikoistunut tuotteistaminen sekä kivituoteteollisuuden kaupankäynnin edistäminen.

Kainuun Etu Oy on aikanaan valmistanut yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa Suomen ensimmäisen alueellisen kaivannaisteollisuuden kehittämisohjelman (2009 – 2015). Ohjelma on jäänyt elämään. Se toimii yhä alueen kaivannaisteollisuuden kehittämisen ohjenuorana –ohjelmaan liittyvää hankesalkkua luonnollisesti päivitetään yritysten tarpeista lähtien.