Toimintamme

Mikä on Kainuun Etu Oy?

Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Olemme olemassa yritystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä varten.

Mitä me teemme?

Tehtävänämme on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakuntamme elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä.

Mitä olemme saaneet aikaan?

Kainuun Etu Oy on mahdollistanut toimintansa aikana yli 60 miljoonan euron edestä yritysten pyytämiä hankkeita. Yhteiset resurssit ovat tulleet pääosin Euroopan unionilta sekä yrityksiltä. Näillä kehittämishankkeilla on yhdessä yrittäjien ja kehityskumppaneiden kanssa saatu aikaan kasvua sekä parannettu maakunnan elinvoimaa. Yrityksien kasvulla ja uudistumisella luomme pysyviä työpaikkoja.

Mitä onnistumisemme edellyttää?

Rakentava yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on Kainuun Etu Oy:n toiminnan onnistumisen edellytys. Sidosryhmiä ovat niin lukuisat kainuulaiset yritykset, paikalliset organisaatiot kuin kansainväliset kumppaniorganisaatiot ja verkostotkin.

Kainuun Etu Oy:n toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu Kainuun kuntien ja elinkeinoelämän edustajista. Tämän hetkisen hallituksen kokoonpano:

  • Puheenjohtaja: Seppo Räisänen varajäsen Risto Hämäläinen
  • Kari Backman varajäsen Pentti Vihanto
  • Salla Korhonen varajäsen Oiva Jansson
  • Jonne Maaninka varajäsen Tuomas Pyykkönen
  • Pekka Heikkinen varajäsen Arto Malinen