Toimintamme

Mikä on Kainuun Etu Oy?

Kainuun Etu Oy on Kainuun kuntien omistama maakunnallinen elinkeinotoiminnan kehittämisyhtiö. Olemme olemassa yritystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneita yrityksiä varten.

Mitä me teemme?

Tehtävänämme on tukea Kainuun elinkeinorakenteen kehitystä sekä auttaa maakuntamme elinkeinoelämän avaintoimialojen yrityksiä liiketoimintaosaamisen, kilpailukyvyn, kansainvälistymisen, kasvun ja yhteistyön kehittämisessä sekä kehittää avainklustereita ja niiden toimintaedellytyksiä.

Mitä olemme saaneet aikaan?

Kainuun Etu Oy on mahdollistanut toimintansa aikana yli 60 miljoonan euron edestä yritysten pyytämiä hankkeita. Yhteiset resurssit ovat tulleet pääosin Euroopan unionilta sekä yrityksiltä. Näillä kehittämishankkeilla on yhdessä yrittäjien ja kehityskumppaneiden kanssa saatu aikaan kasvua sekä parannettu maakunnan elinvoimaa. Yrityksien kasvulla ja uudistumisella luomme pysyviä työpaikkoja.

Mitä onnistumisemme edellyttää?

Rakentava yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on Kainuun Etu Oy:n toiminnan onnistumisen edellytys. Sidosryhmiä ovat niin lukuisat kainuulaiset yritykset, paikalliset organisaatiot kuin kansainväliset kumppaniorganisaatiot ja verkostotkin.

Kainuun Etu Oy:n toimintaa ohjaa hallitus, joka koostuu Kainuun kuntien ja elinkeinoelämän edustajista. Tämän hetkisen hallituksen kokoonpano:

 • Teemu Niva varajäsen Tero Paukkeri, Kajaani
 • Esa Kemppainen varajäsen Outi Kuvaja, Hyrynsalmi
 • Markku Nivakoski varajäsen Anna-Kaarina Uusitalo, Puolanka
 • Pirjo Kähkönen varajäsen Erno Heikkinen, Suomussalmi
 • Pentti Vihanto varajäsen Outi Penttinen, Sotkamo
 • Pekka Heikkinen varajäsen Maarit Rauhala, Kuhmo
 • Tuula Korvajärvi varajäsen Erkki Kemppainen, Paltamo
 • Helka Tolonen varajäsen Olli Pietilä, Ristijärvi
 • Miira Raiskila varajäsen Reijo Virkkunen, Vaala
 • Jari Haapaniemi, varalla Henna Karlsson
 • Miariikka Tervonen varalla Ismo Jauhiainen