Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Tietoa hankkeesta

Kasvua Kainuuseen, Johdon ja henkilöstön kehittäminen –ESR-hanke on osa laajempaa Kasvua Kainuuseen –hankekokonaisuutta. Koko hankekokonaisuuden toiminta liittyy kainuulaisten yritysten kasvun ja kehittämisen edistämiseen. Tämän hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten tuottavuutta, kilpailukykyä ja tuloksellisuutta samanaikaisesti työelämän laadun kehittämisen kanssa. Työelämän laadun tukemisen ja kehittämisen lähtökohtana on, että asia nähdään yrityksessä tärkeänä ja se otetaan osaksi liiketoimintastrategiaa. Tätä kautta yrityksessä voidaan menestyksekkäästi toteuttaa toimenpiteitä työelämän laadun tukemiseen ja kehittämiseen.

Hankkeessa toteutetaan yritysten tarpeiden mukaisia yleis- ja täsmäkoulutuksia, joilla pyritään vaikuttamaan yritysten kasvun, kansainvälistymisen sekä omistajavaihdosten edistämiseen. Hankkeen toimenpiteillä tuetaan ja varmistetaan yritysten sopeutumista ja hallintaa muutostilanteissa. Tavoitteena on myös uusien toimintatapojen kehittäminen työn organisointiin ja johtamiseen sekä hyödyntää hyviä olemassa olevia malleja. Konkreettiset toimenpiteet voivat olla esim. eri teemoihin liittyviä yleisiä valmennuksia ja koulutuksia, yrityskohtaisia koulutuksia ja työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä yleisiä ja yrityskohtaisia palveluita ja toimenpiteitä

Hanke alkoi vuoden 2015 alussa. Vuoden 2015 aikana järjestettiin kaiken kaikkiaan 29 koulutusta ja tapahtumaa. Osa näistä oli erilaisia teematapahtumia/-koulutuksia, osa suoraan yksittäisten yritysten tarpeista nousseita yrityskohtaisia koulutuksia. Esimerkkejä suoraan yritysten tarpeista lähteneistä toimimista olivat mm. Kaupan murros -valmennussarja sekä Kasvuyrityksen sopimukset -koulutus. Näiden lisäksi hankkeen avulla yrityksiä on osallistunut muiden järjestämiin, yritysten tarpeisiin liittyviin koulutuksiin (esim. HHJ-koulutus, Lean Management -koulutukset). Koulutusten teemat ovat olleet sellaisia, että ne tukevat suoraan yritysten omia kasvusuunnitelmia. Teematapahtumia ovat olleet esim. aamukahvitilaisuudet, joissa on ollut alustaja johonkin työhyvinvointiin liittyvässä teemassa ja sen jälkeen siihen liittyvää keskustelua.

Yleisissä koulutuksissa ja teematapahtumissa on ollut osallistujia yleensä 10-50 henkilöä, enemmillään 250 (Games Behind Business - Business Behind Games). Osa tapahtumista on järjestetty yhteistyössä muiden keskeisten kainuulaisten toimijoiden kanssa. Yrityskohtaiset koulutukset ovat luonteeltaan olleet mm. sellaisia, joissa tiettyjen kehittämistoimenpiteiden tueksi on järjestetty näitä toimenpiteitä tukevaa koulutusta (esim. yhdelle yritykselle järjestetty yrityksen elintarviketurvallisuusjärjestelmän käyttöönotto –koulutus). Tai sitten kyseessä on ollut joku toisen tahon toteuttama koulutus, jolla lisätään yrityksen osaamista ko. teemassa.

Hankkeeseen liittyy myös Kainuun ELY-keskuksen rinnakkaishanke, jonka kautta voidaan järjestää Kasvua Kainuuseen -hanketta tukevia yhteishankintakoulutuksia. Ensimmäinen tällainen oli viisi kuukautta kestänyt Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutus. Koulutus oli hyvin onnistunut ja vastaavaa koulutusta tullaan toteuttamaan myös jatkossa. Myös muita yritysten kasvua tukevia yhteishankintakoulutuksia toteutetaan rinnakkaishankkeen kautta.

Hanke toimii osana Työelämä 2020 - Kainuun alueverkostoa. Verkosto on osa valtakunnallista Työelämä 2020 -hanketta. Kasvua Kainuuseen - ESR-hanke on yksi keskeinen toimija alueverkostossa. Verkoston tarkoitus on koordinoida työelämän laadun kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä Kainuussa. Lisäksi se järjestää yhdessä alueellisesti erilaisia valtakunnallisen hankkeen tavoitteisiin liittyviä toimenpiteitä.

Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Hanketta tullaan jatkamaan hankesuunnitelman mukaisesti. Vuosien 2016-2017 aikana yksittäisten yritysten tarpeista lähtevät koulutukset korostuvat. Lisäksi yrityskohtaisia työhyvinvointia lisääviä toimenpiteitä tullaan toteuttamaan enemmän.

Tutustu hankkeeseen tarkemmin:

www.kasvuakainuuseen.fi

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Hankkeen tiedot

Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen


Toteutusaika:

01.01.2015 - 31.12.2017


Budjetti:

982 623€


Rahoitus:

Kainuun liitto (ESR): 80% / 786 098€
Kuntien rahoitus: 18% / 176 872€
Kainuun Etu Oy: 2% / 19 653€


Henkilöstö
Henkilöstö
Ari Kainulainen

Projektipäällikkö

+358 44 551 4565
ari.kainulainen@kainuunetu.fi
Katri Roininen

Hankeassitentti

+358 44 551 4640
katri.roininen@kainuunetu.fi
Matti Luukkonen

Hankejohtaja

+358 44 551 4561
matti.luukkonen@kainuunetu.fi
Hankkeeseen liittyviä dokumentteja
Hankkeeseen liittyviä dokumentteja
Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016