I4B - Ideasta bisnekseksi

Idea repussa? Miten muutat ideasi innovaatioksi?
Ideasta bisnekseksi –tiimi etsii ideallesi mahdollistamisen reitit ja rakentaa ympärillesi aktiivisen kehittäjäverkoston.

Hankkeen kuvaus

Ideasta bisnekseksi (I4B) -hankkeen tehtävänä on uusien ideoiden kehityksen aktivointi, tukeminen, nopeuttaminen ja laadun parantaminen. Kainuun alueelta kootaan potentiaalisia, eri kehityskaaren vaiheissa olevia ideoita ja jalostetaan niitä yhdessä kohti innovaatiota; ideasta bisnekseksi.
Tehtävänä on toimia välittäjänä yritysten, tutkimus- ja oppilaitosten sekä eri rahoittajatahojen välillä. Samalla tuodaan yrityksille ajankohtaisinta tietoa uusista kehitystrendeistä ja -mahdollisuuksista.
Alueen innovaatioympäristön yhteistyötä tiivistetään monitahoisesti tuoden esille alueen osaamista ja palveluja yrityksille. Eri toimijoiden tutkimuksen ja kehittämisen tuloksia viedään yritysten hyödynnettäväksi. Yhteistyötä edistetään verkostomaisesti mm. valmennustapahtumissa ja työpajoissa, joissa eri toimijat ja yritykset pääsevät esittelemään omaa toimintaansa.


Hankkeen tavoitteet

Konkreettisena tavoitteena on tuottaa Kainuuseen tehokas toimintatapa, jolla yhteistyössä eri toimijoiden kanssa buustataan ideoiden jalostamista innovaatioiksi.

Numeeriset tavoitteet:

 • löytää ja prosessoida 100 tuote- ja palveluideaa, joista 10 innovaatiota
 • vahvistaa vähintään 100 yrityksen osaamista, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä
 • synnyttää 30 yritysten laatimaa kehityshankehakemusta


  Hankkeen toimenpiteet

 • Ajankohtaisen uuden tiedon hakeminen, kokoaminen ja välittäminen yrityksille ja muille toimijoille
 • Selvittää parhaat rahoitusmahdollisuudet idean eteenpäin viemiseksi; etsii mahdollistajia
 • Aktivoi ja ohjaa yrityksiä hyödyntämään jo olemassa olevia eri toimijoiden rahoitus- ja kehityspalveluja
 • Aktivoi ja ohjaa yrityksiä ja idean haltijoita tutkimus- ja oppilaitosyhteistyöhön
 • Kehittää osaamista ja verkostoja innovaatioiden kaupallistamiseen mm valmennusten muodossa
 • Hakee tarpeeseen parhaat saatavilla olevat substanssiasiantuntijat
 • Edistää Kainuun maakunnallisen rahaston syntymistä tukemaan ja monipuolistamaan innovaatiotoimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksia

 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Hankkeen tiedot

  I4B - Ideasta bisnekseksi


  Toteutusaika:

  01.09.2018 – 31.08.2021


  Budjetti:

  1 093 700 €


  Rahoitus:

  Kainuun liitto (EAKR) 75% / 820 275 €
  Kainuun Etu Oy 25% / 273 425 €