Elämystuotanto - Kilpailutus kysymykset

KYSYMYS 1: Pitääkö hinta ilmoittaa kokonaishintana, vai myös eriteltynä per hankittava palvelu? Tarjousten valintaperusteet -kohdassa lukee yhtenä arviointikriteerinä hinta ja sen perässä lukee "eriteltynä ohjeen mukaan"?

VASTAUS 1: Pyydämme ilmoittamaan hinnan "Saksankielisen Keski-Euroopan matkailumarkkinan konsultaatio" asiantuntijapalvelulle kokonaishintana, eriteltynä riittävästi (kohdittain 1-5).

KYSYMYS 2: Fam-matkanjärjestäjävierailu: tuleeko tarjottuun kokonaisuuteen sisällyttää tarjoajan puolelta myös Fam-matkan matkanjohtajana toimiminen itse kohteessa matkan aikana, vai voiko sen tarjota optiona?

VASTAUS 2: Pyydämme tarjoamaan FAM-matkanjohtajapalvelun erikseen optiona.

KYSYMYS 3: Todistukset ja liitteet: tuleeko tarjoukseen liitettävien dokumenttien enimmäispituus/koko olla kaikissa max. A4?
- Kokemus vastaavien tehtävien toteuttamisesta (A4)
- Kainuun matkailun ja elinkeinoelämän tuntemus (A4)
- Toimitusvarmuus: henkilökunnan määrä, laatu / varamiesjärjestelmä (A4)

VASTAUS 3: Mikäli tarve vaatii, voi liitteenä edellytetyn informaation pituus ylittää yhden A4

KYSYMYS 4: Tarkoitetaanko liitteellä "Vapaamuotoinen selvitys (max. A4 toimittajan aiemmista vastaavista toteutuksista" samaa asiaa kuin "Kokemus vastaavien tehtävien toteuttamisesta (A4)", eli tarjoukseen tulee liittää 1 liite, jossa nämä asiat esitellään, ei kahta erillistä liitettä?

VASTAUS 4: Kyse on samasta asiasta – yksi A4 liite riittää.

KYSYMYS 5: "Olisin pyytänyt pohjakuvaa Hotelli Kalevalasta. Onko tämä mahdollista saada?"

Vastaus 5: Lataa pohjapiirros alla olevasta painikkeesta: