Elämystuotanto

Toimialan hankkeet

Toimialan henkilöstö

Toimialaesittely

Matkailu, luovat alat ja elintarviketeollisuus
(Elämysteollisuus)


Elämystuotanto on otsikko, jonka alla Kainuun Etu Oy:ssä tehdään töitä alueen matkailun, kulttuurin sekä sisältötuotannon menestyksen eteen. Elämystuotanto -toimialaan linkittyvät läheisesti myös elintarviketeollisuus -toimiala.


Matkailu

Kainuun maakunnallinen matkailun kehittäminen sekä kansainvälisen matkailumarkkinoinnin koordinointi on vastuutettu Kainuun Etu Oy:lle. Tässä tehtävässään yhtiö on käynnistänyt matkailutoimijoiden foorumitoiminnan, jonka tavoitteena on löytää Kainuun matkailulle pysyvä yritysvetoinen yhteismarkkinointimalli. Matkailunedistämistalkoissa ovat mukana maakunnan matkailualueet Vuokatti, Kajaani, Idän Taiga ry:n alle ryhmittäytyneet Kuhmo ja Suomussalmi, Oulunjärven Jättiläiset ry:n alueen Paltamo ja Vaala, Ukkohallan alue sekä Puolanka-Paljakka matkailuyhdistyksen alue. Tavoitteena on, että kaikki alueet kehittävät toimintaansa ja vahvuuksiaan linjassa Kainuun yhteisen matkailubrändin ja matkailumarkkinoinnin kanssa. Matkailun kehittämiskärkiä ovat luontomatkailu, kulttuuri- ja tapahtumamatkailu, vapaa-ajan matkailu mukaan lukien hyvinvointimatkailu sekä kannuste- ja kokousmatkailu.


Luovat alat

Maakuntaohjelman esille nostamat kulttuuri ja liikunta ovat matkailun vetovoimatekijöitä, joilla voidaan lisätä matkailijoiden maakuntaan tuomia tuloja. Kainuun Etu Oy näkee kulttuurin kehittämisen lähtökohtana tarjonnan tuotteistamisen ja tapahtumien ympärivuotisuuden. Kainuun Etu Oy toimii maakunnallisena välittäjäorganisaationa, joka antaa oman asiantuntemuksensa ja resurssinsa alan toimijoiden käyttöön. Jo nyt kulttuuri- ja sisältötuotantohankkeissa on mukana matkailuyrityksiä ja yhteistyötä edellä mainittujen toimijoiden välillä tullaan tiivistämään entisestään.


Elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuuden mahdollisuudet Kainuussa ovat kiinni kyvystä vastata kuluttajien uusiutuvaan kiinnostukseen. Maakunnan nykyinen yrityskanta palvelee lähinnä päivittäistä elintarvikekulutusta, mutta mukana on myös volyymiltään pieniä yrityksiä, jotka tuottavat paikallisista raaka-aineista valmistettavia perinneruokia. Kainuun Etu Oy on asettanut tavoitteekseen vahvistaa kainuulaisen ruokakulttuurin matkailullista vetovoimaa omaan ruokaan kohdistuvaa paikallista arvostusta kohottamalla. Tehtävä vaatii markkinointia ja tuotekehitystä: yrityksille pyritään ammentamaan innovatiivisia ideoita ja tietoa erikoistuotteiden kehittämisestä. Haasteena on lähi- sekä valmisruokatuotannon kehittäminen palvelemaan esimerkiksi hoiva-alan yritysten, koulujen ja laitosten tarpeita. Oleellista on, että alueen muut toimijat saadaan tukijoukoiksi yhteisten päämäärien taakse.


Kainuun Matkailustrategia 2011-2020 sekä toimenpideohjelma 2011-2015

Kainuun Matkailustrategiaprosessi toteutettiin foorumitoiminnan kautta vuosien 2009-2010 ajalla ja hyväksyttiin Kainuun Maakuntahallituksen toimesta tammikuussa 2011.

Kainuun matkailustrategia pohjautuu matkailutoimialan merkittävään asemaan Kainuun koko elinkeinoelämässä. Strategian keskeisimmät osat ovat yhdensuuntaisia Suomen valtakunnalliseen matkailustrategian linjauksille. Strategian keskeisin tavoite on kehittämistoimien keskittäminen matkailukeskittymiin ja sitä kautta alueellisen vaikutuksen levittäminen koko maakunnan alueelle.

Matkailustrategian sekä toimenpideohjelman päivitys toteutetaan vuoden 2016 aikana Kainuun liiton koordinoimana, yhteistoiminnassa matkailualan yritysten sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa.

 • Kainuun Matkailustrategia 2011-2020

 • Toimenpideohjelma 2011-2015

 • Kainuun matkailutilastot: rekisteröidyt yöpymiset (Tilastokeskus)

  2016:

 • Tammikuu 2016
 • Helmikuu 2016
 • Maaliskuu 2016
 • Huhtikuu 2016
 • Toukokuu 2016
 • Kesäkuu 2016
 • Heinäkuu 2016
 • Elokuu 2016
 • Syyskuu 2016
 • Lokakuu 2016
 • Marraskuu 2016
 • Joulukuu 2016

  2017:
 • Tammikuu 2017
 • Helmikuu 2017
 • Maaliskuu 2017
 • Huhtikuu 2017
 • Toukokuu 2017
 • Kesäkuu 2017
 • Heinäkuu 2017
 • Elokuu 2017
 • Syyskuu 2017
 • Lokakuu 2017
 • Marraskuu 2017

  Jos haluat tietää aikaisempia tilastoja, ota yhteys Kainuun Etu Oy:hyn. Yhteystietoihin pääsee sivun alareunasta ja henkilöiden yhteystietoihin pääsee sivun yläreunasta.

 • Business Finland / Visit Finland kuulumiset:

  Business Finland / Visit Finland tiedottaa säännöllisesti kuulumisia uutiskirjeen muodossa. Mikäli et ole sitä vielä nähnyt, voit lukea sen alla olevan linkin kautta.

 • VisitFinland -uutiset 06/2020

 • ASKELMERKIT SUOMEN MATKAILUN ELPYMISEEN KORONAEPIDEMIASTA – WEBINAARI 6.5.2020:

  Miten syvälle Suomeen suuntautuva matkailu sukeltaa ja miten syvyyksistä noustaan taas pinnalle?

  Linkki webinaariaineistoon TÄSTÄ.

  Kansainvälinen EDEN-verkosto:

  Vuonna 2008 Wild Taiga Kainuusta valittiin voittajaksi kansallisessa EDEN -kilpailussa teemassa: "Intangible Heritage". Wild Taiga on ollut EDEN verkoston kansainvälisessä yhdistyksessä jäsenenä vuodesta 2009 alkaen. Yhdistyksessä on tänä päivänä jäsenenä 89 matkailudestinaatiota 22 maasta.

  Lisätietoja kansainvälisestä EDEN verkostosta osoitteesta https://youredenexperience.com/ sekä Wild Taigan matkailudestinaatiosta osoitteesta https://wildtaiga.fi