DIHYTE

Hankkeen tavoitteet

Digitalisaation optimointi Kainuussa - Hyvinvointi ja Terveys (DIHYTE) –hankkeessa edistetään Kainuun sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ja niiden kehittämistä sekä uusien toimintatapojen omaksumista. Toiminnan tavoitteena on digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote), Kainuun Etu Oy:n, paikallisten oppilaitosten, yksityisien hoivapalveluyritysten sekä ICT- alan yritystenyhteistyönä tavoitteena kustannustehokkaammat ja innovatiiviset sekä entistä monipuolisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut Kainuuseen.

Hankkeen päätavoite on edistää ja kehittää digitaalisia palveluita sekä sisältöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa (yksityinen/julkinen). Hankkeessa edistetään myös uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista, millä saavutetaan tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä sekä lisätään toimijoiden ja uusien palveluiden näkyvyyttä ja saatavuutta.

DIHYTE-HANKKEEN KOKEILUJEN ESITTELYVIDEOITA

Hankkeen keskeiset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden optimointikohteet on jaettu kolmeen eri optimointipakettiin:

1: Virtuaalipalvelut

Edistetään palvelujen ja sisällön tuottamista virtuaalisesti. Ne voivat tarkoittaa eri kohderyhmille tuotettuja palveluita esim. julkiset palvelut (KELA) tai yleiset esim. jonkin kolmannen osapuolen tuottamat yleiset palvelut tai sosiaali- ja hoivapalveluiden piirissä olevat virtuaaliset etäpalvelut (esim. neuvonta, seuranta, aktivointi, muistutus ja erilaiset muut tukipalvelut).

2. Omamittaaminen

Omamittaamisella edistetään ja kehitetään kansalaisten omahoitoa, omahoitoon liittyviä palveluita ja ratkaisuja (edistetään esim. kansalaisten sähköisten terveystarkastuksien tuntemusta ja käyttöä, omamittaamiseen liittyviä laitteita sekä luodaan edellytyksiä digitaalisten terveystilien laajempaan hyödyntämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla).

3. Älykäs ympäristö

Älykkään ympäristön kehittäminen sisältää mm. nykyisten, käytössä olevien ohjelmistojen syvällisen hyödyntämisen, hoivatietoketjun kehittämiseen liittyen digitaalisen työkalun kehittämisen olemassa oleviin ympäristöihin (kustannussäästö), hyötypelien kehittämisen, nykyisten jo käytössä olevien palveluportaalien edelleenkehittämistä sekä uusien innovoimista sekä sensoriteknologian ja robotiikan hyödyntämistä. Selvitetään mahdollisten terveystietomassojen hyödyntämistä (BigData) sekä 3D-teknologian tuomia mahdollisuuksia alueen hoivatoimijoiden lähipalveluihin.

Jaa tämä sivu

Hankkeen tiedot
Hankkeen tiedot

Digitaalisuuden optimointi Kainuussa - hyvinvointi ja terveys


Toteutusaika:

11.01.2016 - 31.03.2018


Budjetti:

398 000€


Rahoitus:

Kainuun liitto (EAKR): 70% / 278 000€
Yksityinen rahoitus: 10% / 39 800€
Kainuun sote: 10% / 39 800€
Kainuun Etu Oy: 10% / 39 800€


Osatoteuttaja:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Lisätietoa:
Emma Niskasaari
Projektikoordinaattorina (01.05.16 - 24.11.17), Kainuun sote
+358 (0)44 7975321

Lisätietoa:
Sisko Tolonen
Projektityöntekijänä (01.09.17 - 31.12.17), Kainuun sote
+358 (0)44 7974050