BRIDGES

Kainuun Etu Oy pääpartnerina uudessa Interreg Europe -hankkeessa

Hankkeen tausta

BRIDGES (Bridging competence infrastructure gaps and speeding up growth and jobs delivery in regions) on kansainvälinen hanke, jossa Kainuun Etu Oy toimii päävastuullisena partnerina. Hanke on saanut hyväksytyn rahoituksen Euroopan Komission Interreg Europe -rahoitusohjelman ensimmäisessä hakukierroksessa. Ohjelmaa rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ohjelmakaudella 2014 - 2020.

Projektin suunnittelu aloitettiin joulukuussa 2014 ja se on pohjautunut vilkkaaseen keskusteluun tiettyjen alueiden kesken, jotka ovat kohdanneet haasteita älykkääseen erikoistumiseen liittyvän alueellisen innovaatiostrategian (RIS3) tehokkaassa toteutuksessa.


Hankkeen merkitys Kainuulle

BRIDGES -hanke on tärkeä Kainuulle neljästä syystä:

 • Hanke voimistaa innovaatioinvestointeja, joka johtaa kasvuun ja lisää työpaikkoja. Tarkoituksena on yhdistää alueen resurssit innovaatioinvestointeihin, joilla on globaalikasvutrendi.
 • Hanke tukee pitkäaikaista yhteistyötä ja sidoksia, jotka johtavat hyviin tuloksiin.
 • Kansainvälisen vaihdon kautta luodaan yhteistyömahdollisuuksia ja liiketoimintahyötyjä partnereiden välille.
 • Saamme mahdollisuuden päivittää Kainuun Etu Oy:n palveluita palvelemaan paremmin alueen innovaatioinvestointeja ja liiketoiminnan kehitystä pitkällä tähtäimellä.

 • Hankkeen tavoitteet


  BRIDGES -hankkeen päätavoite on parantaa merkittävästi älykkääseen erikoistumiseen liittyvän alueellisen innovaatiostrategian (RIS3) toteutuksen hallintaa ja rakennerahastoresurssien hyödyntämistä.

  BRIDGES -hankkeen tavoitteena on parantaa RIS3 -toteutusta kaikilla partnerialueilla. Keskeisimpinä toimenpiteinä ovat huippuosaamiseen perustuvat biotalousinvestoinnit, kansainvälinen yhteistyö RIS3 -biotaloussektorin teollisuuden ja tutkimuksen kesken sekä kehittää RIS3 -toteutukseen läheisesti liittyviä välittäjäorganisaatioita toimimaan teollisuusvetoisina osaamiskeskittyminä.


  Hankkeen partnerit

  BRIDGES -hanketta toteuttavat yhteistoiminnassa yhdeksän(9) organisaatiota seitsemästä(7) Euroopan maasta:

 • Kainuun Etu Oy (FI) - Lead partner
 • Kainuun liitto (FI)
 • Lubelskie Voivodeship (PL)
 • Uudenmaan liitto (FI)
 • Regional Development Agency of Western Macedonia S.A. – ANKO (GR)
 • Soča Valley Development Centre (SI)
 • Pannon Business Network Association (HU)
 • European Business and Innovation Centre of Burgos (ES)
 • Centre for Research & Technology - Hellas/Institute for Research & Technology – Thessaly (GR)


  Lisätietoja

 • Henkilöstön yhteystiedot

  BRIDGESin viralliset nettisivut löytyvät osoitteesta interregeurope.eu/BRIDGES

 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Hankkeen tiedot

  Interreg Europe: PGI 00040 BRIDGES


  Toteutusaika:

  1.4.2016 - 31.3.2021


  Budjetti:

  1 978 468€
  EAKR 85%
  Muu rahoitus 15%


  Rahoitus:

  Interreg Europe -ohjelma