Puolangan biokeskuksen aluesuunnittelu ja lämpökeskusinvestointi FAQ

Puolangan biokeskuksen aluesuunnittelu ja lämpökeskusinvestointi

Tarjoukset 09.01.2017 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Kainuun Etu Oy 0784050-4 / Kainuun Etu Oy
Sauli Jäntti
PL 10, 87100 Kajaani
Puh. +358445514628

Kysymys 1: Tarjouspyynnössä pyydetään liitteeksi veroja koskien verovelkatodistusta. Tähän riittänee voimassa oleva tilaajavastuu.fi – raportti?

Vastaus 1: Voimassaolevan hankintalain puitteissa toimittaessa pyydämme verovelkatodistuksen toimittamista, sen saa haettua ja toimitettua helposti esim. osoitteesta www.ytj.fi

Kysymys 2:Onko alueesta saatavilla 3d/maastomalli kartta-aineistoa tai laserkeilausaineistoa?

Vastaus 2: Alueesta ei ole tällä hetkellä saatavilla 3d/maastomalli kartta-aineistoa tai laserkeilausaineistoa.

Kysymys 3:Onko saatavissa alueen maaperätutkimustietoa?

Vastaus 3: Maaperätutkimusta ei ole tehty. Maaperästä on kuitenkin olemassa jonkin verran kokemusperäistä tietoa liittyen maarakentamiseen.

Kysymys 4:Onko kysymyksessä alueen toimintojen, laitteiden (muun infran, sähkö ja vesihuolto) sijoittelun suunnittelu vai rakennussuunnittelu, eli mikä on suunnittelun taso?

Vastaus 4: Kysymyksessä on toimintojen ja laitteiden sijoittelun suunnittelu ottaen huomioon suunnitellut kokoluokat ja määritellyt mahdolliset laajennustarpeet.

Kysymys 5: Voivatko erityisosaaminen ja kokemus (referenssit) vastaavista hankkeista olla yrityksen referenssien lisäksi myös työn vastuuhenkilöiden henkilökohtaisia referenssejä?

Vastaus 5: Erityisosaaminen ja kokemus voivat olla myös vastuuhenkilöiden henkilökohtaisia referenssejä, edellyttäen että ne ovat hankkeen vapaasti käytettävissä (vrt. esim. salassapitosopimukset). Tarjouspyynnössä pyydetään liitteenä toimittamaan vapaamuotoinen selvitys aiemmista vastaavanlaisista palveluiden tuottamisesta, max 5 sivua A4.

Kysymys 6: Mitä tarkoitetaan palveluiden nopealla saatavuudella, koska molempiin positioihin on annettu tarjouspyynnössä omat toteutusaikataulut?

Vastaus 6: Kohdassa arvioidaan toimitusta ja alustavaa kuvausta toteutuksesta. Toteutusaikataulut ovat tavoitteellisia. Kohdassa arvioidaan pystyykö tarjoaja tarjoamaan palvelut kuvatuin aikatauluin sekä alustavaa kuvausta toteutuksesta että kuvauksen suhteutumista aikataulutukseen. Tarjouspyynnössä pyydetään liitteenä toimittamaan alustava kuvaus toteutuksesta, max 5 sivua A4.

Kysymys 7: Tarjouspyynnössä mainitaan, että hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon. Onko tilaajalla olemassa hankinnalle tätä tarkempaa budjettia?

Vastaus 7: Tarkoittaa, että tarjouspyynnön kokonaishankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon, hankinnan arvo on kansallisen kynnysarvon ylittävä, yli 30 000 €. Hankkeen ostopalveluissa ko. tarjouspyynnön kokonaishankinnalle on varattu max. 70 000 €.

Kysymys 8: Palvelu 1.
Tarjouspyynnössä ei ollut viittausta tarjolla olevaan tausta-aineistoon nykyisestä lämpökeskuksesta. Nykyisen lämpökeskuksen peruskorjausvaihtoehtoon liittyen käytettävissä oleva aineisto käyttö- ja kunnossapitohistoriasta vaikuttaa, kuinka paljon aikaa nykykunnon selvittämiseen tulee varata. Mitä aineistoa on käytettävissä sekä KPA- että POR-kattiloista?

Vastaus 8: KPA -kattilasta on saatavissa kattavat selvitykset, mittaukset ja näkemys nykykunnosta. POR- kattilan kunnosta on selkeä näkemys, mutta ei erillisiä selvityksiä.

Kysymys 9: Palvelu 3.
Tarjouspyynnöstä ei selviä, onko tavoitteena saada loppuraporttiin budjettitason hinnat vai sitovat tarkemmat investointikustannukset? Onko tarkoitus pyytää sitovat tarjoukset kaikista vaihtoehdoista VE1, VE2 ja VE3 vai valitseeko tilaaja välikokouksessa esitetyn teknisesti soveltuvimman ratkaisun perusteella yhden kilpailutettavan vaihtoehdon?

Vastaus 9: VE1, VE2 ja VE3 soveltuvuus arvioidaan teknisesti ja kannattavuuden perusteella, budjettitason investointihintoihin perustuen. Tämän jälkeen valittu ja yhdessä hyväksytty soveltuvin ratkaisu kilpailutetaan eri toimittajilla.

Kysymys 10: Tuleeko suunnittelijan teettää maaperäselvitys vai löytyykö sellainen esim. aikaisemmista selvityksistä?

Vastaus 10: Maaperätutkimusta ei ole tehty. Maaperästä on kuitenkin olemassa jonkin verran kokemusperäistä tietoa liittyen maarakentamiseen. Tarpeen niin vaatiessa maaperätutkimus pitää sisällyttää aluesuunnitteluun.

Kysymys 11: Suunnittelutehtävään ilmeisesti kuuluu tarvittavien rakennusten arkkitehti-, rakenne- ja rakennusten sähkö- ja lvi suunnittelu?

Vastaus 11: Suunnittelussa VE1, VE2 ja VE3 soveltuvuus arvioidaan teknisesti ja kannattavuuden perusteella, budjettitason investointihintoihin perustuen. Tämän jälkeen valittu ja yhdessä hyväksytty soveltuvin ratkaisu kilpailutetaan eri toimittajilla. Tarvittavien rakennusten arkkitehti-, rakenne- ja rakennusten sähkö- ja lvi suunnittelu ei erikseen kuulu suunnittelutehtävään.

Kysymys 12: Kuuluuko pelastussuunnitelman laadinta mukaani?

Vastaus 12: Ei kuulu erikseen, mutta huomioitava laitoksen käytön suunnittelussa.

Kysymys 13: Kuuluuko rakennus- ja ympäristölupa-asiakirjojen laadinta?

Vastaus 13: Ei kuulu, mutta huomioitava laitoksen soveltuvuutta tarkasteltaessa.

Kysymys 14: Kuuluuko avustushakemusten laadinta ELY/ työ- ja elinkeinoministeriöön?

Vastaus 14: Hankinnassa ei laadita avustushakemuksia.

Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016