Baltic TRAM

Baltic TRAM -hanke yhdistää tutkimuslaitokset ja Itämeren alueen yritykset

Hankkeen tausta

Baltic TRAM (Transnational Research Access in Macro-Region) on Interreg BSR -hanke (BSR = Baltic Sea Region). Hankkeen tavoitteena on innovaatioiden tehostaminen, olemassaolevan tutkimusinfrastruktuurin paremman hyödyntämisen avulla.

Aiemmassa Kainuun Edun kansainvälisessä projektissa, Science Linkissä, kainuulaiset yritykset pääsivät hyödyntämään Itämeren alueen tutkimuslaitosten laitteistoa ja osaamista. Tämän hankeen seurauksena perustetussa ScienceLink-verkostossa on mukana Itämeren alueen johtavia yliopistoja, tutkimuskeskuksia ja alueellisia kehitysorganisaatioita. Verkoston tarkoitus on muuttaa tieteellisiä löytöjä innovaatioiksi entistä ketterämmin.

Baltic TRAM -hanke on yksi verkoston monista aktiviteeteista. Baltic TRAMin kautta tähdätään siihen, että yritykset hyödyntävät alueen tutkimusinfrastuktuuria ja -osaamista entistä paremmin. Tähän luodaan toimintamalli, joka jää elämään hankkeen jälkeenkin.

Näin siksi, että tällä hetkellä tutkimusinfrastruktuurien suhteen on paranettavaa: niiden tulisi perustua kysyntään ja tarpeeseen, niiden tulisi vastata alueensa älykkään erikoistumisen strategiaan, ja niiden tulisi panostaa vuoropuheluun ja yhteistyöhön yrityselämän kanssa. Samoin, tutkimusinfrastruktuuri on harvoin hyvin verkottonut alueensa yhteisöjen kanssa. Lisäksi, perustutkimukseen pk-yrityksille ei ole tarjolla kansallista tai kansainvälistä rahoitusta.

Yhteiskunnallisesti on tärkeää, että perus- ja soveltavan tutkimuksen tulokset sekä innovaatiot realisoituvat mahdollisimman hyvin ja nopeasti. Science Link –projektista (rahoittajana Itämeren alueen ohjelma 2007-2013) opimme, että tarvitaan lisää yhteistyötä kansallisella tasolla yhdistettynä kansainväliseen tason yhteistyöhön.


Hankkeen merkitys Kainuulle


Baltic TRAM on jatkoa Science link –projektille. Science Linkissä opimme, että analyyttinen tutkimus – esimerkiksi materiaalitutkimus – on hyödyllistä hyvin monelle yritykselle / toimialalle, mutta että liian usein yritykset jättävät höydyt huomiotta. Tästä oppineena luomme Baltic TRAM –projektissa systemaattisen toimintamallin, ja keskitymme siihen, mitä hyötyjä materiaalintutkimuksesta voi olla eri toimialoille.

Pk-yrityksille tarjotaan materiaalitutkimuspalveluita hankkeen kautta. Tieteellisessä puolessa tukea ja tulosten tulkinta-apua saadan Turun yliopiston fysiikan osastolta. Näin yritykset pystyvät kehittämään tuotettaan ja/tai tuotantoaan. Tarjoamme tukea myös näiden kehitysaskeleiden ottamiseen.

Yhteistyössä CSC:n kanssa tehdään avoin tietokanta, johon tulokset materiaalintutkimuksista ladataan. Näin ne ovat tutkijoiden ja yritysten käytössä.


Hankkeen tavoitteet


Hankkeen päämäärä on innovaatioiden tehostaminen, yrittäjyyteen kannustaminen ja älykkääseen erikoistumiseen liittyvän alueellisen innovaatiostrategian toteuttaminen. Näin edistetään alueellista kehitystä, jolla pyritään tekemään Itämeren alueesta innovatiivinen, kestävä ja kilpailukykyinen.

Tarkempina tavoitteina on varmistaa tutkimusinfrastruktuurin kestävä kysyntä, edistää datan avoimuutta, sekä lisätä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yritysten välille kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla.

Projektissa perustetaan Yritysten tutkimuskeskukset (Industrial Research Centre, IReC), jotka toimivat yritysten ja tutkimuslaitosten välittäjinä.
Mukaan pääsevät yritykset (Kainuusta 20 yritystä) saavat huipputasoista materiaalitutkimusta sekä konsultaatiota kehittääkseen ideoitaan, tuotetta ja tuotantoaan.
Lisäksi, projekti analysoi kansalliset tutkimusinfrastruktuuri-strategiat, alueelliset älykkään erikoistumisen strategiat ja tekee näiden pohjalta kehittämisehdotukset päätöksentekijöille.


Hankkeen partnerit

Hankkeessa on mukana 15 partneria sekä viisi (5) siihen liittyvää organisaatiota:

(PP = Project Partner)

 • DESY Deutsches Elektronen-Synchrontron (DE), PP1 - Lead Partner
 • University of Latvia (LV), PP2
 • University of Turku (FI), PP3
 • Kainuun Etu Oy (FI), PP4
 • Invest in Skåne (SE), PP5
 • University of Southern Denmark (DK), PP6
 • Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material-und Küstenforschung GmbH (DE), PP7
 • Jagiellonian University (PL), PP8
 • Polish Academy of Sciences (PL), PP9
 • Foundation of Innovative Initiatives (PL), PP10
 • Baltic Development Forum (DK), PP11
 • University of Tartu (EE), PP12
 • Permanent International Secretariat of Council of the Baltic Sea States, CBSS (SE), PP13
 • Agency for Science, Innovation and Technology (LT), PP14
 • Innovation Skåne AB (SE), PP15

  Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot:

  (AO = Associated Organisation)
 • European Spallation Source (SE), AO1
 • European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH (DE), AO2
 • Semiconductor Physics Institute, Center for Physical Sciences and Technology (LT), AO3
 • STRING Partnership (DK), AO4
 • Baltic Sea Parliamentary Conference BSPC (DE), AO5


  Lisätietoja:

 • Henkilöstön yhteystiedot

  Baltic TRAM -hankkeen viralliset nettisivut: baltic-tram.eu

 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Hankkeen tiedot

  Transnational Research Access in Macro-Region


  Toteutusaika:

  01.03.2016 - 28.02.2019


  Budjetti:

  4 157 173€
  EAKR 75%
  Muu rahoitus 25%


  Rahoitus:

  Interreg Itämeren alue -ohjelma


  Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016