Page 9 - aloita_ajoissa_esite
P. 9

OnkMotjaiaeurtvyumierdtiitaetttäyalrlksaokkosayamtairakiijtnseatt,läalhmejaä,a?ilmtlluääiatmtäao.ydyetlla

•	 Jos yrityksen tase on raskas, kannattaa       SIIRRÄ OMA OSAAMINEN
  yritystä muokata jatkamisen kannalta otol-     Pienissä yrityksissä omistaja on yrityksen sielu.
  lisemmaksi. Yritys voi jakautua esimerkiksi     On tärkeää suunnitella miten saat oman rahan-
  siten, että liiketoiminta ja kiinteistöt erote-   arvoisen osaamisesi parhaiten hyödyksi myös
  taan erillisiksi yhtiöikseen.            uudessa omistuksessa.

•	 Osakeyhtiö voi hankkia omia osakkeitaan       •	 Ota uusi yrittäjä rinnallesi oppimaan.
  ostajan rahoitustarpeen keventämiseksi.
                            •	 Voit siirtyä sovituksi ajaksi työntekijäksi
•	 Varoja voidaan jakaa voitonjakona ennen         yritykseen jatkajan tukemiseksi.
  osakekauppaa.
                            •	 Siirrä uudelle yrittäjälle verkostosi.

                            •	 Ymmärrä realistisesti oma asemansi uuden
                              omistajan yrityksessä ja väisty sivuun
                              oikealla hetkellä.

                           9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14