Page 8 - aloita_ajoissa_esite
P. 8

Kehitä yritys
myyntikuntoon

Ennen luopumista yritys kannattaa laittaa       MIETI MITÄ TARJOAT
myyntikuntoon. Varsinkin silloin, jos jatkajaa ei   Yrityksen pitää olla kiinnostava ostos. Mieti,
löydy omasta perheestä, yrityksestä tulee teh-     mitä myydään ja mitä ostaja haluaa. Yrityksellä
dä houkutteleva ostokohde jatkajalle.         voi olla liiketoimintansa lisäksi esimerkiksi kiin-
                            teistöjä. Onko uudella yrittäjällä niille tarvetta?
Hyvä liikevaihto ja tulos nostavat yrityksen ar-
voa ja helpottavat uuden omistajan alkutaival-     Yrityksen runsas varallisuus nostaa kauppahin-
ta, oli hän sitten perheestä tai sen ulkopuolelta.   taa, jolloin jatkajalle voi tulla rahoitusvaikeuk-
Kun olet jäämässä yrityksestä pois, paina siis     sia. Lisäksi veroseuraukset voivat silloin olla
mieluummin kaasua, älä jarrua.             myyjälle kovemmat.

                          8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13