Page 6 - aloita_ajoissa_esite
P. 6

Suunnittele reitti
ja lähde matkaan

      oy

 Viritä yritys              Valitse oikea
myyntikuntoon               yritysmuoto

Jokainen yritys on erilainen, joten    Ota mahdollisimman aikaisessa vai-
omistajan- ja sukupolvenvaihdokselle   heessa yhteys Kainuun Etu Oy:öön. Li-
suunnitellaan aina yksilöllinen ja so-  säksi voit hankkia oman yrityskummin
pivin reitti. Suunta on kaikilla kuiten- kartanlukijaksi. Yritysneuvojilta ja -kum-
kin sama, joten perille päästäkseen    meilta saat ilmaiseksi neuvoja, joilla voi
kannattaa tietyt askelmat huomioida.   välttää reitillä vastaan tulevat karikot.

         6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11