Page 5 - aloita_ajoissa_esite
P. 5

Kahvipöytä-                                                                        OUOLSMKTIAOSATPAUYJORAILTNIYNVKEASNIHEHNDEONSK: ILÖ
keskustelun aiheita:
                                                                             •	 Yritys hinnoitellaan markkinoi-
   OMISTAJANVAIHDOKSEN                                                                   den mukaan.
   PÄÄVAIHTOEHDOT:
   •	 Kauppa käypään hintaan                                                              •	 Kaupan sisältö on selvitettävä
   •	 Lahjaluonteinen kauppa käypää                                                             Due Diligence  -tarkastus.

     arvoa alempaan hintaan                                                              SUKUPOLVENVAIHDOS:
   •	 Täydellinen lahja                                                                 JATKAVA YRITTÄJÄ TULEE
                                                                             PERHEESTÄ
   Lisäksi on useita yhdistelmävaihto-
   ehtoja, joissa yrityksen sisältöä ja                                                         •	 Alihintainen kauppa tai täydellinen lahja.
   rakennetta järjestellään.
                                                                             •	 Sukupolvenvaihdoksessa voidaan
YRRAIKTYENSKNAEUVPAPIHOTJOENEHTOJA:                                                              hyödyntää erilaisia tulo-, perintö- ja
                                                                               lahjaverotuksen huojennuksia.
•	 Yhtiökauppa   eli substanssi-
•	 Liiketoiminta-                                                                    •	 Verosuunnittelu koskee pääasiassa tulo-,
   kauppa                                                                          perintö-, lahja- ja varainsiirtoverotusta.

                                                                             •	 Jos yritys annetaan lahjana, verorasitus
                                                                               kohdistuu pääsääntöisesti lahjan saajaan.
                                                                               Jos yrityksestä maksetaan kauppahinta,
                                                                               verorasitus koskee yrityksen myyjää.

                                                                             Sukupolvenvaihdoksessa uuden yrittäjän
                                                                             kannattaa alkaa selvittää rahoitusta hyvissä
                                                                             ajoin. Onko mahdollista saada investointitu-
                                                                             kia tai starttirahaa? Mahdollisia rahoittajia ovat
                                                                             esimerkiksi pankit, Finnvera ja bisnesenkelit.

Vkpjkeeauartvuoouetipmmuraosoinknonotrneaahkskettaeeraulinulmpateioanuenseunsnshavty.aoaVvksläeiiannrhknoetuate-uoskjssmaijaräil.ioisiipt-iäd- a     Varmista ajoissa oma eläkepäivien toi-
                                                                             meentulosi. Pohdi kannattaisiko jättää
                                                                             osa omistuksesta vielä itsellesi. Yksi
                                                                             vaihtoehto voisi olla jatkaa yrityksessä
                                                                             työntekijänä ja sillä tavalla kartuttaa
                                                                             lisää eläketuloa.

                                                                         5

                                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10