Page 4 - aloita_ajoissa_esite
P. 4

Istu
keittiönpöydän

   ääreen

Kun alat suunnitella yrityksestä luopumista,   puvalle että siinä jatkavalle. Vastapäätä istuvan
keitä ihan ensimmäiseksi pannullinen kahvia.   kuunteleminen ja ymmärtäminen on alusta al-
Kutsu koko perheesi koolle keittiönpöydän     kaen tärkeää. Kaikkien edun mukaista on, että
ympärille. Onnistunut yrityksen omistajan- tai  yritys säilyy elinkelpoisena.
sukupolvenvaihdos alkaa avoimesta keskuste-
lusta, joten kuunnelkaa toistenne mielipiteitä  Mikään yritys ei ole sen arvoinen, että läheiset
ja tavoitelkaa yhteisymmärrystä.         suhteet rikkoutuisivat. Keittiönpöytä on tärkeä
                         pöytä, jonka ääreen palataan vielä monta kertaa.
Perheyrityksissä risteävät usein monet nä-
kemykset ja suuretkin tunteet. Kun yrityksen
omistaja vaihtuu, lähtökohdat ovat hyvin hen-
kilökohtaiset ja erilaiset sekä yrityksestä luo-

                         YRITYKSEN
                           JATKO

 SUKU- YRITYS-                 YRITYKSEN
POLVEN- KAUPPA                  HALLITTU
VAIHDOS                       ALASAJO
        4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9