Page 3 - aloita_ajoissa_esite
P. 3

Poimi sato

Yrittäjälle oma työ on usein yhtä kuin tapa elää                      Sanotaan, että yrityksestä luopuminen on 90 %
ja hengittää. Jossain vaiheessa yrityksen elämän-                     tunteita ja 10 % tekniikkaa. Yrittäjyydestä täytyy
kaarta seuraa kuitenkin vaihe, jolloin yrittäjän                      myös uskaltaa päästää irti ja jatkaa uuteen elä-
täytyy astua sivuun. Älä aja elinvoimaista yritys-                     mänvaiheeseen. Kannattaakin miettiä jo nyt,
tä alas, vaan ala vahvistaa sitä. Kunnosta yritys                     mitä teet uran jälkeen. Harrasta, lepää, tapaa
myyntikuntoon tai lapsille kannattavaksi elinkei-                     ystäviä. Kun kello aamulla soi, saat kääntää
noksi. Saat siirtää tärkeän elämäntyösi eteenpäin                     rauhassa kylkeä. Tästä etuoikeudesta et kohta
ja korjata sadon ylpeänä.                                 suostuisi enää edes luopumaan!

Aloita omistajan- tai sukupolvenvaihdoksen                         Kjell Nydahl
suunnittelu jo 3–5 vuotta ennen sen lopullista                       Yrityspalvelujohtaja
ajankohtaa. Suunnitteluprosessi sisältää paljon                      Vaasanseudun
juridiikkaa sekä rahoitus-, henkilö- ja verokysy-                     Kehitys Oy VASEK,
myksiä. Ne vaativat perehtymistä ja valmiste-                       Suomen omistajan-
lua. Patenttiratkaisuja ei ole, ja lait ja säädökset                    vaihdosseuran
voivat muuttua. Tästä oppaasta saat kuitenkin                       hallituksen jäsen
tärkeimmät karttamerkit, kuinka viidakossa
kannattaa suunnistaa. Alusta alkaen apunasi
ovat alueen kehitysyhtiön yritysneuvojat. Hyviä
ohjeita saat myös yrityskummeilta sekä omalta
tilitoimistoltasi.

sAu3lkol-oup5iputsauolvluliuvosnotemantntiiaavstttajaeeailnjhnuandknjeooo-nhkjtssaaeenna.                           Pr
                                                                          Sami ulkkinen Photog aphy
                 3

                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8