Page 15 - aloita_ajoissa_esite
P. 15

MITKÄ ASIAT OVAT ARVOKASTA              MITEN VOISIT OMALLA TOIMINNALLASI
YRITYKSESSÄSI, MIHIN HINTA MIELESTÄSI        TUKEA JATKAJAN YRITYSTOIMINNAN
PERUSTUU?                      KEHITTÄMISESSÄ?
•	 Olisitko itse valmis maksamaan yrityksestä-    •	 Usein myyjä voi kaupan jälkeenkin osal-

  si pyytämäsi hinnan? Opettele perustele-       listua yrityksen päivittäiseen toimintaan
  maan hintapyyntösi.                 tai antaa tukea riittävällä opastuksella ja
                             tutustuttamalla verkostoihin.
•	 Onko hinta niin realistinen ja kannattava
  ostajalle, että myös rahoittajat voivat sen   •	 Kumpi on myynnissä mielestäsi tärkeäm-
  hyväksyä? Ostajan on myyntihinnan maksa-       pää; yrityksen vai oman edun maksimointi?
  misen lisäksi voitava kehittää, ja saada oma
  palkkansa yrityksestä.

•	 Olisitko valmis antamaan maksuaikaa tai
  myymään aluksi yrityksen vain osittain?
  Voisitko jättää yrityksen kiinteistön itsellesi
  ja vuokrata sen ostajalle?

•	 Voitko parantaa ostajan lainansaantimah-
  dollisuuksia antamalla takauksia lainaan?

                           15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20