Page 14 - aloita_ajoissa_esite
P. 14

Suunnitellessasi yrityksen
myyntiä, kannattaa miettiä

   näitä kysymyksiä:

MILLOIN JA MITEN HALUAISIT TOTEUTTAA       •	 Ellei ostajaa ole tiedossa on syytä miettiä
OMISTAJANVAIHDOKSEN?                 eri vaihtoehtoja ostajan löytämiseksi. Jatka-
•	 Valmistaudu ajoissa: 1-5 vuotta antaa       ja voi löytyä vaikkapa perheestä, työnteki-
                           jöistä, kilpailijoista tai alihankkijoista. Myös
  mahdollisuuden suunnitella ja toteuttaa      omistajanvaihdoksen voi toteuttaa monella
  prosessia hallitusti.               eri menetelmällä. Ulkopuolisten ehdokkai-
                           den löytämiseksi apuna voi olla esimerkiksi
•	 Myytkö liiketoiminnan vai yhtiön?         paikallinen yrittäjäjärjestö, kehittämisyhtiö
                           tai yksityinen yritysvälittäjä.
•	 Onko oma tulevaisuutesi taloudellisesti
  turvattu?

ONKO YRITYKSELLESI JO TIEDOSSA MAH-        ONKO YRITYKSELLESI
DOLLINEN OSTAJA?                 JO TEHTY ARVONMÄÄRITYS?
•	 Jos ostajaehdokas on olemassa, kannattaa    •	 Ellei ole, niin puolueettoman asiantuntijan

  olla yhteydessä asiantuntijaan, esimerkiksi    arvio kannattaa. Sitä varten tarvitaan tilin-
  Kainuun Etuun tai muuhun asiantuntijaan ar-    päätöstiedot noin kolmen vuoden ajalta ja
  vonmäärityksen ja prosessin selvittämiseksi.   lähivuosien tulosennusteet, jotta voidaan
                           tehdä arvonmääritys erilaisia arvostusme-
                           netelmiä käyttäen.

                         •	 On syytä koota tiedot myös yrityksen
                           sitoumuksista ja sopimuksista.

                         •	 Riittävällä aikavälillä voidaan yrityksen toi-
                           mintaa kehittää parempaan myyntikuntoon.

14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19