Page 12 - aloita_ajoissa_esite
P. 12

Määritä
yrityksen arvo

Oman yrityksen arvo arvioidaan helposti ylä-      HUOMIOI YRITYKSEN ARVOA
kanttiin, sillä tunnearvo ja työmäärä ovat olleet   MÄÄRITETTÄESSÄ:
suuria. Hinnan määrityksessä on kuitenkin
oltava realistinen. Mieti, mitä oikeastaan olet    •	 Yrityksen tuottohistoria esimerkiksi 3
myymässä.                         vuoden ajalta kertoo ostajalle paljon.

Arvonmääritys alkaa tilinpäätösten tarkas-       •	 Yrityksen arvo perustuu myös tulevien
telusta. Ryhdy tarvittaessa järjestelyihin         vuosien tuottoihin: paljonko yritys tulee
ylimääräisen varallisuuden erottamiseksi          tuottamaan ja kuinka varmasti.
yrityskaupasta.
                            •	 Rakennejärjestelyt eivät välttämättä vaikuta
                              yrityksen tuottoarvoon, mutta ne voivat
                              vaikuttaa maksettavaan kauppahintaan ja
                              saatavaan rahoitukseen.

                            •	 Arvioi todennäköinen ja tyypillinen tulos ja
                              sen kehitys. Ryhdy määrittelemään arvoa
                              siltä pohjalta.

                          12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17