Page 11 - aloita_ajoissa_esite
P. 11

Etsi jatkaja

Löytyykö jatkaja omasta perheestä? Ellei, voi-           eIjtaltmämhoyyyiyrvtianitsynsaäkivssseaoäsjii.omoinens,ti
siko yrityksen työntekijä, kilpailija tai joku muu
sidosryhmä olla kiinnostunut? Tärkeintä on hy-
vissä ajoin kertoa ulospäin, että yritys on myyn-
nissä ja etsii uutta omistajaa.

Yritystoiminnan jatkumisen turvaaminen edel-
lyttää, että jatkaja perehtyy yrityksen toimin-
taan, johtamiseen ja päätöksentekoon. Jatka-
jan on hyvä tulla mukaan jo ennen vaihdosta.

YRITYSKAUPPA
Jos perheestä ei löydy halukkuutta jatkaa yri-
tystä, jatkajaa etsitään muualta:

•	 Harkitse miten ja milloin ilmoitat omista-
  janvaihdoksesta työntekijöille ja muille
  sidosryhmille.

•	 Hyödynnä eri kanavia kuten Kainuun Etua,
  Suomen Yrittäjien Yrityspörssiä ja kaupalli-
  sia toimijoita.

                                11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16