IN-BUSINESS GROWTH

Hankkeen tausta

Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitettu In-Business Growth -projekti (IBG) pyrkii parantamaan PK -yritysten innovaatiokapasiteettia tarjoamalla parempaa innovaatiotukea. Hankkeen erityisenä päämääränä on kiihdyttää kestävää taloudellista kasvua lisäämällä innovatiivisuuden määrää PK -yrityksissä, luoden uudenlaisia menetelmiä joilla pyritään vastaamaan innovatiivisten PK -yritysten kasvavaan tarpeeseen kasvun ja kansainvälistymisen suhteen.


Hankkeen merkitys Kainuulle

IBG -projekti keskittyy yksinomaisesti toimintoihin, joita innovaatiotoimistojen tulisi tarjota yrityksille ja joita he konsultoivat ja tukevat. Liityimme tähän projektiin tiedostaen vaatimustason kasvusta, joita on odotettavissa RIS3 -strategian innovaatioiden esiin nostamisessa ja täytäntöönpanossa. Kainuu on tuottanut kaksi hyvää käytäntöä projektille, Kasvua Kainuuseen sekä Baltic Tramin / Science Linkin projektit. Hyvien käytäntöjen lisäksi IBG auttaa meitä verkostoitumaan innovaatiotoimistojen kanssa ympäri EU:ta ja on hyvä askel kohti pidemmälle menevää kehitysyhteistyötä.


Hankkeen tavoitteet

Neljä innovaatiotoimistoa tekevät ”Twinning advanced” -menetelmän mukaisesti yhteistyötä arvioiden toistensa käytäntöjä ja vastaavasti mittaavat omaa suorituskykyään suhteessa PK -yrityksille suunnattujen innovaatiotukiohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi toimistot vertailevat tuloksiaan nykyisen esityksen parissa työskentelevien kolmansien osapuolten vastaaviin käytäntöihin.

Strategisella tasolla projekti keskittyy selkeiden, kysyntäpohjaisten menetelmien suunnitteluun ja päivittämiseen. Tällä pyritään parantamaan/luomaan prosesseja, jotka olisivat PK -yrityksille tehokkaita toteutusmekanismeja. Operatiiviset tavoitteet pohjautuvat seuraaviin osa-alueisiin:

 • Kokemusten vaihtoon ja yleiseen analyysiin huipputasosta (kokemukset, projektit, harjoittelut, ohjelmat, metodit) osallistuvilla alueilla tunnistaen parhaat käytännöt ja puutteet yrittäjyyden kasvun viitekehyksessä, käyttäen apuna Twinnings -prosessia ja viitaten yhdeksään (9) innovaatiopalvelukategoriaan, jotka on kuvattu tämänhetkisessä esityksessä.
 • Saavutettujen tulosten jakamiseen ja kaikkein tehokkaimpien ratkaisujen tunnistamiseen silmällä pitäen parhaiden käytäntöjen ohjeistuksen suunnittelua.
 • Innovatiivisen metodologian luomiseen.
 • Hyvien käytäntöjen jakamiseen PK -yritysten ja kolmansien osapuolten välillä.


  Hankkeen partnerit

  Hankkeen partnerit ovat:
 • Parque Tecnológico de Andalucía (ES)
 • Universidade do Algarve - CRIA - Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (PT)
 • Bulgarian Development Agency (BG)
 • Kainuun Etu Ltd. (FI)

 • Jaa tämä sivu

  Hankkeen tiedot
  Hankkeen tiedot

  692521 IN-BUSINESS GROWTH


  Toteutusaika:

  01.02.2016 - 16.02.2017


  Rahoitus:

  Euroopan Komissio | Horisontti 2020


  Henkilöstö
  Henkilöstö
  Lisätietoja aiheesta
  Lisätietoa aiheesta
  Kainuun Etu on palkittu Euroopan parhaana aluekehitysyhtiönä 2016